Tu đức


Sống Mùa Chay theo Tinh Thần Gia Đình Nazareth

Antôn Triều

1.
Trong một cuốn sách nói về thiền của Suzuki, tác giả kể một câu chuyện về một thiếu niên lên núi “tầm sư” học đạo. Công việc hàng ngày của người học trò này là xuống núi gánh nước về chùa và vào rừng kiếm củi.

Mấy năm sau, vị sư trụ trì ngôi chùa, người đã nhận cậu thiếu niên năm xưa làm môn đệ, hỏi:

Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Trần Mỹ Duyệt

“Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, những cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.

Những đặc tính của người tông đồ

Trần Mỹ Duyệt

Người tông đồ theo định nghĩa của cha Matêô, là “chén đầy Chúa Giêsu và tràn phần dư cho các linh hồn”. Người tông đồ, do đó, là người hiểu biết thầy mình nhiều hơn những người khác.

Phỏng vấn Đức Cha Laurensô Chu Văn Minh, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội

Website Hội đồng Giám mục (WHĐ)

BBT: Nhân Ngày Quốc Tế Đời Tận Hiến 02-02-2009, Đức cha Laurensô Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội đã gửi đến Website Hội đồng Giám mục (WHĐ) bài trả lời phỏng vấn của phóng viên WHĐ với nhan đề CẢM NGHIỆM SỰ ĐỢI CHỜ.

[về đầu trang]