Văn


Tình yêu là năm chiếc lá

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Ngày 14 tháng 2, Giáo hội mừng lễ Thánh Valentinô. Trong khi đó xã hội lại mừng Ngày Tình Yêu. Ngày lễ Thánh Valentinô được mừng như Ngày Tình Yêu đã trở nên nhộn nhịp vào khoảng đầu thế kỷ XVI.

“Xin thầy dạy cho con tôi”

Abraham Lincoln
Người chuyển dịch: 
Trần Duy Nhiên chuyển ngữ

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật.

[về đầu trang]