Thơ


Bao nhiêu tuổi là già ?

Vô Danh

Thất thập xưa khó tìm ra,
Ngày nay thất thập mỗi nhà đều đông.
Ngày xưa thất thập ngồi không,
Ngày nay thất thập còn mong đi làm.
Ngày xưa thất thập lão làng,
Ngày nay thất thập là chàng thanh niên.

Tôi muốn nhiều...

Xuân Vũ

Tôi muốn nhiều...trong Cánh đồng truyền giáo
Muốn sẻ chia với bạn hữu xa gần
những người thân cùng xóm ngõ, cận lân
Cùng với tôi trên cánh đồng diệu vợi!

Gương mẫu Thánh Gia

Bút Xuân

Tôi đã sống những ngày thật căng thẳng!
Trong gia đình nhiều vấn nạn được nêu
Người vợ tôi dù tôi vẫn thương yêu
Đã so sánh những gì nàng không có!

[về đầu trang]