Thơ


Gương mẫu Thánh Gia

Bút Xuân

Tôi đã sống những ngày thật căng thẳng!
Trong gia đình nhiều vấn nạn được nêu
Người vợ tôi dù tôi vẫn thương yêu
Đã so sánh những gì nàng không có!

[về đầu trang]