Thần học


Thư gửi giáo đoàn Roma

Linh Tiến Khải

Phaolô trình bầy trước cuộc biện luận thần học với tín hữu Roma và xin họ ủng hộ lập trường của ngài, là người đang tranh đấu cho các tín hữu kitô gốc ngoại giáo khỏi bị ràng buộc vào lề luật của Do thái giáo.
 
 
CHƯƠNG I
THƯ GỬI GIÁO ROÀN ROMA: BỐI CẢNH, CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG
_________________________________________
 

Ðức Kitô - Ánh sáng của chúng ta và những tôn giáo trên thế giới

Hans Kung
Người chuyển dịch: 
An Hòa

Trong thế giới hỗn loạn hôm nay, các kitô hữu tìm được sự nâng đỡ tinh thần nơi Đức Kitô, "ánh sáng chiếu soi trong tối tăm" (Ga 1,5).

Tiệc cưới Cana

Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt

Đức Kitô trong phúc âm Gioan không bao giờ trói buộc vì lời con người nài xin. Đường Ngài phải đi, và ngay cả những hoàn cảnh nhỏ nhặt, đều được Cha Ngài chỉ định, chứ không phải ai khác. 
 

Cưu mang và sinh hạ một thế giới mới

ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Các mục đồng vào hang đá và nhận thấy một Hài Nhi sơ sinh nằm trong máng cỏ. Hài Nhi Giêsu chào đời khai sinh một thế giới mới. Đức Mẹ đã sinh ra một con người mới.
 

Thần học trong thư gửi giáo đoàn Philipphê

Đức Ông Linh Tiến Khải

Hiệp nhất trong phụng vụ sống động ấy thánh Phaolô và tín hữu Philiphê cũng phải có cùng tâm tình như nhau. Và thánh nhân muốn chia sẻ niềm vui của Ngài với họ và tham dự vào niềm vui của họ. Chính tâm tình này khiến cho cái chết vì Tin Mừng không phải là nỗi buồn mà là niềm vui chan chứa.
 
 
Chương IV
Thần học trong thư gửi giáo đoàn Philipphê
 

Adam – tư tế của nhân loại

Brian Pizzalato
Người chuyển dịch: 
BTGH chuyển ngữ

Chúng ta hãy nhìn Bí Tích Truyền Chức Thánh. Bí tích nầy hết sức quan trọng. Không có các chức thánh, chúng ta không có bốn trong các bí tích khác, cụ thể là Thêm Sức, Thánh Thể, Hoà Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân.
 

Chương IV: Các mầu nhiệm thần học trong thư Philipphê

Đức Ông Linh Tiến Khải

Nền Kitô học của bài thánh ca định nghĩa Đức Giêsu theo ba chiều kích gắn liền nhau: Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa; vì vâng lời Ngài làm người phải chết; do sáng kiến của Thiên Chúa Ngài được đặt làm Chúa vũ trụ.

 
 
 
CHƯƠNG IV
CÁC MẤU ĐIỂM THẦN HỌC TRONG THƯ GỬI GIÁO ĐOÀN PHILIPHÊ
 

Thần học về thân xác trong tình yêu hôn nhân

Mặc Trầm Cung

Cánh Thiệp Tâm Tình kính gửi đến quí độc giả bài viết của Mặc Trầm Cung trong khóa học TÌNH YÊU HÔN NHÂN TRONG CÁI NHÌN NHÂN HỌC KITÔ GIÁO qua bài viết: “THẦN HỌC VỀ THÂN XÁC” do linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn phụ trách. 
 
 
 

Bí tích hoà giải 3

Alfred Kuen

Sự sống của Chúa Giêsu sau khi phục sinh không phải là một bản sao đơn thuần hay là một sự tiếp diễn sự sống của người trước khi chết. Đó là một sự sống mới, với những đặc tính mới mẻ và khác biệt...
 
 
BÍ TÍCH HÒA GIẢI

- BA -
SỨC MẠNH SỰ PHỤC SINH CỦA NGƯỜI
Alfred Kuen
 

Bí tích hoà giải 2

David Richir

Sự thật giải phóng không phải là một phát biểu tín lý, một khẳng định trừu tượng. Đó là một hành vi cụ thể mà chính Chúa Giêsu đã hoàn thành. Người nói về nó như sau :”Nếu Người Con giải phóng anh em, thì anh em sẽ thật sự tự do” (Ga 8,36).
 
BÍ TÍCH HOÀ GIẢI
- HAI -
 
SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG CÁC CON (Ga 8, 31 – 47)
David Richir
 

[về đầu trang]