Thánh Thể


Thánh Thể và Thánh Giá

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Chúa Giêsu đã dùng bánh rượu làm nên Mình và Máu Thánh của Người. Bông lúa và trái nho là những sản phẩm thông thường và cần thiết nhất mà ruộng đất cống hiến cho con người. 
 
1. Đất, nước, đá

Thánh Thể, mầu nhiệm Tạ Ơn

Trần Mỹ Duyệt

“Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”.
 
Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Nầy là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người.” (Mc 14: 22-24

Giá trị của một Thánh Lễ

Nữ tu Mary Veronica Murphy
Người chuyển dịch: 
Louis Lê Xuân Mai

Cha Stanislaus là Linh Mục Hội Dòng Thánh Tâm Chúa. Ngài có một người anh linh mục Dòng Tên. Thân phụ của hai anh em này là Đại Úy kiểm lâm trong một thị trấn nhỏ của Luxemburg. Ông rất sùng đạo, vẫn đi Lễ và rước Lễ hàng ngày.
 

Tặng phẩm thần linh

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Phúc Âm kể lại: Đang khi ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: “Này là Mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn. Rồi Người cầm lấy chén rượu và nói: Này là Máu Thầy, các con hãy cầm lấy mà uống”. (Mt 26, 26-29; Lc, 22, 14-20).

Mình và Máu Đức Kitô

Noel Quesson

Khác với ba Tin Mừng nhất lãm, thánh Gioan không thuật lại việc thiết lập Thánh Thể, chiều ngày thứ năm Tuần Thánh. Nhưng sau khi hoá bánh ra nhiều lúc Đức Giêsu phân phát lương thực trần gian cho những người đói khổ, thánh sử đã đặt vào miệng Đức Giêsu một bài giảng dài về “bánh hằng sống, bánh ban sự sống muôn đời”…
 

Thánh Thể

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Chúa Giêsu cử hành bữa Tiệc Ly với các tông đồ vào áp Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Chúng ta cùng đọc các bản văn quan trọng liên quan đến bữa Tiệc Ly để có một cái nhìn chung.
 

Thánh Thể là trung tâm đời sống Kitô hữu

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Đức Cố Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận đã từng nói rằng: Tôi mơ ước Tòa Thánh, cùng với tất cả các cơ quan của mình, như một bánh thánh lớn, một chiếc bánh duy nhất được dâng hiến trong hy tế thiêng liêng, giữa lòng Giáo hội như một nhà Tiệc ly rộng lớn...

Bánh vẽ

Nguyễn Thế Bài

“Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy” (Ga 6,57) [không ai con cái xin bánh, mà đưa cho con hòn đá - Mt 7, 9]. 

 

I. KHÓ TIN MÀ CÓ THẬT

TU SĨ DÒNG TÊN ĐỨNG ĐẦU HÃNG TIN UCA PHÊ BÌNH SỰ BIẾN ĐỔI BẢN THỂ (BT. THÁNH THỂ)

Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa

Lm. Anphong Trần Đức Phương

Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa được mừng vào Thứ Năm sau Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi; nhưng thường chuyển vào Chúa Nhật tiếp theo.

Thánh Lễ trong nhà thờ và Thánh Lễ ngoài cuộc đời

ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Đức Hồng Y Hellder Camara về ban phép Thêm sức cho trẻ em trong một xứ đạo. Khi đến nơi, Ngài thấy cả xứ đạo đang quỳ gối lăn lộn trên đất, đấm ngực khóc lóc than van như trong cơn đại hoạ.
 

[về đầu trang]