Tôn giáo


Tĩnh Lặng

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

(Stk 9, 8-15; 1Pet 3, 18-22; Mc 1, 12-15)

Tôi tin

Trần Mỹ Duyệt

Tôi tin. Lời tuyên xưng đã làm thay đổi tâm hồn, thay đổi nếp sống của nhiều người, và cũng đã làm thay đổi cả thế giới. 
 

[về đầu trang]