Lá thư Linh hướng


Khách dự tiệc và chiếc áo cưới

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXVIII TN / A: Bài đọc 1 : ( Is.25:6-10). Bài đọc 2 : ( Pl.4:12-14,19-20). Tin Mừng: ( Mt.22: 1-14)

Nói về Nước Trời, khi thì Chúa Giêsu ví như một ông vua đòi đầy tớ thanh toán nợ nần, khi thì như ông chủ vườn nho thuê thợ làm vườn, và hôm nay Ngài lại ví “ Nước Trời giống như một ông vua kia mở tiệc cưới cho con mình.” Đây không phải một đám cưới bình thường, nhưng là một đám cưới linh đình nhất nước!

Tá điền và những trái nho dại

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXVII TN / A: Bài đọc 1 : ( Is. 5:1-7). Bài đọc 2 : ( Pl. 4:6-9). Tin Mừng : ( Mt. 21:33-43)

“Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa.” Đó là lời mở đầu của Dụ ngôn Những Tá Điền Sát Nhân.

Ngôn hành bất nhất

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXVI TN/ A : Bài đọc 1 : ( Ed. 18: 25-28). Bài đọc 2 : ( Pl. 2:1-11). Tin Mừng : ( Mt. 21:28-32)

Chúa Giêsu vào Đền thờ để giảng dạy. Các thượng tế và kỳ mục đến gần Ngài và hỏi: “ Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của họ, nhưng đã đưa ra một  điều kiện đòi các ông trả lời câu hỏi của Ngài trước khi Ngài trả lời câu hỏi của họ: “ Phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?

Ai công trạng hơn ai?

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Sống Lời Chúa:

CN XXV TN/ A: Bài đọc 1 : ( Is. 55:6-9). Bài đọc 2 : ( Phil. 1:20-24,27). Tin Mừng : ( Mt. 20:1-16)

Sau khi Chúa Giêsu cho các môn đệ biết phần thưởng  dành cho những ai từ bỏ mọi sự mà theo Ngài là sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp vào ngày tái sinh, Ngài cho các ông nghe Dụ ngôn Thợ Làm Vườn Nho.

Tha thứ để được thứ tha

Lời ngỏ: 

CN XXIV TN / A: Bài đọc 1 : ( Hc. 27:30-28:7). Bài đọc 2 : ( Rm. 14:7-9). Tin Mừng : ( Mt.18:21-35)

Trong cuộc sống, giữa con người với nhau, nhiều lần chúng ta bị anh em xúc phạm như bôi nhọ thanh danh, nói hành nói xấu, bịa chuyện không thành có, có thành không, thù ghét vì ghen tương, xúc phạm đến thân thể, làm thiệt hại của cải vật chất.

Cùng cộng tác

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XVIII TN / A
Bài đọc 1 : ( Is. 55: 1-3). Bài đọc 2 : ( Rm. 8: 35,37-39). Tin Mừng : ( Mt. 14: 13-21)

Nghe tin ông Gioan Tẩy giả bị chém đầu, “Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một nơi hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

Đi tìm kho báu

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XVII TN / A
Bài đọc 1 : ( 1 V. 3: 5,7-12) . Bài đọc 2 : ( Rm. 8: 28-30). Tin Mừng : ( Mt. 13:44-52)

Có hai người lái buôn là bạn thân với nhau. Cả hai quyết lên đường đi tìm cho được điều quí giá nhất trên trần gian này. Mỗi người đi một hướng và hẹn sẽ gặp nhau sau khi tìm được điều quí giá nhất.

Xóa bỏ ranh giới

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XVI TN / A
Bài đọc 1 : ( Kn. 12: 13, 16-19). Bài đọc 2 : (Rm. 8: 26-27). Tin Mùng : ( Mt. 13: 24-43)

Nói về Nước Trời, Chúa Giêsu đã đưa ra ba dụ ngôn: Dụ ngôn cỏ lùng, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột. Dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột nói về sự phát triển của Nước Thiên Chúa. Riêng dụ ngôn cỏ lùng nói “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.

Mắt ai mù, tai ai điếc

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XV TN / A
Bài đọc 1 : ( Is. 55: 10-11). Bài đọc 2 : ( Rm. 8: 18-23). Tin Mừng : ( Mt. 13: 1-23)

Người có tai, có mắt lành mạnh thì phải thấy và phải nghe được. Mắt, tai lành mạnh mà không nghe, không thấy, coi như điếc như mù.

Ách nào gánh nấy!

Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XIV TN / A
Bài đọc 1 : ( Dc. 9:9-10). Bài đọc 2 : ( Rm. 8:9,11-13). Tin Mừng : ( Mt. 11: 25-30)

Trong cuộc sống, chẳng ai trong chúng ta muốn mang những ách bất an, bất hạnh; và cũng chẳng ai muốn gánh những gánh nặng nề khổ cực. Ai là người có thể cất đi cho chúng ta những ách vất vả và gánh nặng nề?

[về đầu trang]