Lá thư Linh hướng


Thay lòng đổi dạ

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN LỄ LÁ / A
Tin Mừng lúc rước lá: ( Mt 21:1-11).Bài đọc 1 : ( Is 50:4-7) Bài đọc 2 : ( Pl 2:6-11). Tin Mừng: ( Mt 26: 14 – 27:66)

Chúa Nhật Lễ Lá là khởi đầu cho  một Tuần Thánh, một tuần lễ long trọng nhất trong năm Phụng vụ của Giáo Hội. Chúa nhật Lễ Lá cho chúng ta thấy một chút vinh quang thoáng qua, và qua đó lại cho chúng ta nhìn lại một cuộc kết án bất công đối với Đấng vì yêu thương nhân loại đã xuống thế gian mang thân phận con người.

Củng cố niềm tin

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN V MC / A
Bài đọc 1 : ( Ed 37:12-14). Bài đọc 2 : (Rm 8:8-11). Tin Mừng : ( Ga 11:1-15)

Lazarô đau nặng. Hai chị em Mácta và Maria cho người đến báo tin cho Đức Giêsu: “ Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.” Nhưng Ngài  vẫn thản nhiên  như không có gì quan trọng: “ Bệnh này không đến nỗi chết đâu.” Ngài còn lưu lại thêm hai ngày nơi Ngài đang ở.

Khát

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN III MC / A
Bài đọc 1 : ( Xh 17: 3-7). Bài đọc 2 : ( Rm 5:1-2,5-8). Tin Mừng : ( Ga 4:5-42)

Nơi con người, có sự sống thân xác và sự sống tâm linh. Nước là nhu cầu không thể thiếu đối với thân xác thì nước cũng rất cần cho đời sống tâm linh. Cả hai đều chết vì khát. Sự sống tâm linh sẽ chết khi khát đức tin, khát ân huệ của Thiên Chúa. Cái khát ấy sẽ đưa con người đến sự hủy diệt muôn đời.

Hướng về tương lai

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN II MC / A
Bài đọc 1 : ( St 12:1-4). Bài đọc 2 : ( 2Tm 1:8-10). Tin Mừng : ( Mt 17: 1-9)

Mới được gọi theo Thầy Giêsu trong một thời gian ngắn, lại nghe Thầy cho biết: Ngài phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thư ba sẽ sống lại. Làm sao các môn đệ có thể vững dạ để bỏ mình vác thập giá mình mà đi theo Thầy được!

Linh đạo của người Kitô hữu

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN IV TN / A
Bài đọc 1 : ( Xp 2:3;3:12-13). Bài đọc 2 : ( 1 Cr 1:26-31). Tin Mừng : ( Mt 5: 1-12)

Vào thời Cựu Ước, ông Môisê đã thiết lập một giao ước với Thiên Chúa trên  núi Sinai; Đức Giêsu, trên một ngọn đồi bên bờ hồ Galilêa đã ban  cho các môn đệ và đám đông một giáo huấn mới. Bài Giảng Trên Núi cũng còn được gọi là Hiến Chương Nước Trời. Đó là Tám Mối Phúc Thật: “ Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Ánh sao Đức Tin

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

Lễ Hiển Linh
Bài đọc 1 : ( Is 60:1-6). Bài đọc 2 : ( Ep 3:2-3,5-6). Tin Mừng : ( Mt 2:1-12)

Một biến cố trọng đại xảy ra tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, đó là biến cố Đức Giêsu ra đời. Các mục đồng thì được thiên sứ hiện ra báo tin. Họ đã đến chiêm ngắm và thờ lạy.

Dung mạo của Đấng Thiên Sai

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN III MV / A
Bài đọc 1 : ( Is 35:1-6,10). Bài đọc 2 : (Gc 5:7-10). Tin Mừng : ( Mt 11:2-11)

Một hôm, người điền chủ giàu có nọ  hớt hải chạy về nhà nói với vợ: “Rebecca ơi! Có chuyện nghiêm trọng cho thị trấn chúng ta rồi. Mêsia đang có mặt ở đây.” Vợ người điền chủ thản nhiên trả lời: “Vậy thì càng tốt! Có chuyện gì phải lo! Sao anh cuống lên vậy?” Người chồng bảo: “Sao lại không lo!

Hiện tại quyết định tương lai

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG / A
Bài đọc 1 : ( Is 2:1-5). Bài đọc 2 : ( Rm 13: 11-14). Tin Mừng : ( Mt 24: 37-44 )

Bước vào Mùa Vọng, Giáo Hội hướng các tín hữu bước vào một năm Phụng vụ mới. Mùa Vọng là mùa tưởng nhớ một biến cố lịch sử: Đấng Mêsia đến lần thứ nhất, đồng thời hướng chúng ta về ngày Chúa đến lần thứ hai, ngày quang lâm của Người, và cũng là thời gian hướng về ngày cánh chung của cuộc đời của mỗi người  chúng ta.

Thập giá, ngai vua Tình Yêu

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXXIV TN / C
Bài đọc 1 : ( 2 Sm 5:1-3). Bài đọc 2 : ( Cl 1:11-20). Tin Mừng : ( Lc 23:35-43)

Sau khi bị bắt, trước mặc các kỳ mục, thượng tế và kinh sư, Chúa Giêsu đã xác nhận Ngài là Đấng Mêsia , là Con Thiên Chúa.

Gặp gỡ và biến đổi

Lm. Trịnh Ngọc Danh

Điệp khúc trong ca khúc ‘ Gặp Gỡ Đức Kitô’, Lm nhạc sĩ Tiến Lộc đã cảm nhận: “ Gặp gỡ Đức Ki tô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh Gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình, Gặp gỡ Đức Kitô, nẩy sinh tình đệ huynh.” Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu hôm nay biểu lộ những tâm tình qua điệp khúc ấy.

[về đầu trang]