Lá thư Linh hướng


Thập giá, ngai vua Tình Yêu

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXXIV TN / C
Bài đọc 1 : ( 2 Sm 5:1-3). Bài đọc 2 : ( Cl 1:11-20). Tin Mừng : ( Lc 23:35-43)

Sau khi bị bắt, trước mặc các kỳ mục, thượng tế và kinh sư, Chúa Giêsu đã xác nhận Ngài là Đấng Mêsia , là Con Thiên Chúa.

Gặp gỡ và biến đổi

Lm. Trịnh Ngọc Danh

Điệp khúc trong ca khúc ‘ Gặp Gỡ Đức Kitô’, Lm nhạc sĩ Tiến Lộc đã cảm nhận: “ Gặp gỡ Đức Ki tô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh Gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình, Gặp gỡ Đức Kitô, nẩy sinh tình đệ huynh.” Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu hôm nay biểu lộ những tâm tình qua điệp khúc ấy.

Vẫn có cha bên con

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXIX TN / C
Bài đọc 1 : (Xh 17: 8-13). Bài đọc 2 : ( 2 Tm 3:14- 4:2). Tin Mừng : ( Lc 18: 1-8)

Chúa Giêsu kể dụ ngôn về ông quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy như sau: “ Trong thành kia có một ông quan tòa chẳng kính sợ Thiên Chúa, cũng chẳng coi ai ra gì. Có một bà góa cũng ở trong thành đó, đã nhiều lần đến kêu cầu ông bênh vực cho bà chống lại kẻ kiện bà. Một thời gian khá lâu, ông không chịu.

Thế thì 9 người kia đâu?

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXVIII TN / C
Bài đọc 1: ( 2 V 5:14-17). Bài đọc 2 : ( 2Tm 2:8-13). Tin Mừng : ( Lc 17:11-19)

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong ca khúc ‘ Tạ Ơn’ đã cảm nhận: “ Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã đưa em về chốn này, tôi xây mãi cuộc vui. Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người.” Trong cuộc sống của mỗi người, không biết bao lần chúng ta đã thụ ơn người khác.

Nhìn lên, nhìn xuống

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXVI TN / C
Bài đọc 1 : ( Am 6:1-4-7). Bài đọc 2 : ( 1Tm 6:11-16). Tin Mừng : ( Lc 16:19-31)

Tục ngữ Việt Nam có câu: “ Nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình.”  

Người quản lý trung tín

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XXV TN / C
Bài đọc 1 : (Am 8:4-7). Bài đọc 2 : ( 1Tm 2:1-8). Tin Mừng : (  Lc 16:1-13)

Ông chủ kia có một người quản gia. Không biết anh thao túng, tham ô như thế nào mà đến tai ông chủ anh là một người phung phí của cải của ông. Ông đòi anh tính toán sổ sách để cho nghỉ việc. Anh thầm nghĩ: Tương lai rồi sẽ ra sao đây? Cuốc đất thì không nổi. Ăn mày thì hổ người. Bổng anh nghĩ ra một kế: anh cho gọi từng con nợ của chủ đến.

Lửa tình yêu

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XX TN / C
Bài đọc 1 : (Gr 38:4-6.8-10). Bài đọc 2 : (Dt 12:1-4). Tin Mừng : (Lc 12:49-53)

Một lần kia, Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ: “ Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.

Như con thiêu thân

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XVIII TN / C
Bài đọc 1: (Gv 1:2;2:21-23). Bài đọc 2 : (Cl 3: 1-5-9-11). Tin Mừng : ( Lc 12:13-21)

Ai cũng biết chết là hết, là trở về cát bụi. “ Phù vân, quả là phù vân.Tất cả là phù vân.”( Gv 1:2). Thế nhưng trong thực tế, người ta lại mưu tìm cuộc sống vật chất như là cứu cánh của cuộc đời.

Những con thiêu thân

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XVIII TN / C
Bài đọc 1: (Gv 1:2;2:21-23). Bài đọc 2 : (Cl 3: 1-5-9-11). Tin Mừng : ( Lc 12:13-21)

Ai cũng biết chết là hết, là trở về cát bụi. “Phù vân, nối tiếp phù vân.Tất cả là phù vân.”( Gv 1:2). Thế nhưng trong thực tế, người ta lại mưu tìm cuộc sống vật chất như là cứu cánh của cuộc đời.

Bệnh vô cảm

Lm. Trịnh Ngọc Danh
Lời ngỏ: 

CN XV TN / C
Bài đọc 1 : ( Đnl 30:10-14). Bài đọc 2 : (Cl 1:15-20). Tin Mừng : (Lc 10:25-37)

Có một người thông luật đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Biết ông là một luật sĩ hay lý sự, nên Ngài trả lời gián tiếp qua kiến thực về luật pháp của ông: “ Trong luật đã viết gì?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và người thân cậ

[về đầu trang]