Vui cười


Nụ Cười Nazareth 2

Trần Văn Giang (Sưu tầm)

Không biết ông phi công trưởng này nhờ người thông dịch nói cái gì (?) mà bà chằng lửa dời ra hàng ghế hạng cá kèo ở đằng sau ngay tức thì.
 
1- Đi máy bay về ăn tết ở Việt Nam
 

Nụ Cười Nazareth

Ký Cóp lượm lặt

Chưa gặp:
Cảnh sát hỏi cung một tội phạm:
- Anh đã lừa đảo bao nhiêu người rồi ?
- 36 người cả thảy !
- Thế sao trong lời khai ban đầu khi vừa bị bắt, anh chỉ khai có 35 ?
- Vì lúc đó tôi chưa gặp thầy !
 
Hiệu nghiệm:

Hôn: Khó mà giải nghĩa

Vô Danh

Lâu quá chưa hôn được gọi là HÔN ước
Mới hôn xong gọi là tân HÔN
Hôn thêm cái nữa gọi là tái HÔN
Hôn "đúp bồ" (double) gọi là song HÔN
Hôn nửa chừng bị xô ra là ly HÔN

[về đầu trang]