Tu đức


Các linh hồn nơi Luyện ngục trả ơn

Vô Danh

Linh hồn nơi Luyện Ngục trả ơn ân nhân đã cứu mình
(Trả ơn phần xác)

Phần thưởng của Đức Tin và lòng phó thác

Dương Túc Lynh

Xin Chúa chúc lành cho chúng con cùng với những ai biết sống cùng Thiên Chúa và có một tấm lòng phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa.

Bốn chiếc thang

Fr. Bảo Tịnh Ocist chuyển dịch

Nguyện xin Thiên Chúa là niềm vui thỏa cho Thầy. Thưa Thầy, lòng quí mến của tôi đối với Thầy là một món nợ, bởi Thầy đã quí mến tôi trước, và tôi bắt buộc phải viết cho Thầy. Thấy đã viết thư cho tôi trước và đã khiến tôi phải viết cho Thầy. Vậy đây là những tư tưởng của tôi về vấn đề đời sống thiêng liêng của các đan sĩ.

Cuộc sống bên kia cõi chết

Rev. John Jay Hughes
Người chuyển dịch: 
Trần Mỹ Duyệt

Có khi nào chúng ta tự hỏi mình những câu hỏi, đại khái: Ðiều gì sẽ xảy ra cho tôi sau khi chết? Phải chăng chết chỉ đơn thuần là hành động chấm dứt cuộc sống hiện tại, giống như khi người ta thổi tắt một ngọn nến?
 

Chết!...

Trần Mỹ Duyệt

* Khái niệm về chết lành
* Ngãng trở ơn chết lành
* Ứng dụng vào đời sống
 

Kitô hữu & tiền bạc

Jacques Blucher

“Tiền bạc là đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ tồi”. Câu khôn ngoan nầy, chúng ta vẫn thường nghe lập lại. Nhưng vẫn chỉ dừng lại ở một “lời hay ý đẹp”, mà không dễ dàng áp dụng trong cuộc sống thực tế, nhất là trong một xã hội tiêu thụ và hưởng thụ nầy, khi mà con người thường bị cân-đong-đo-đếm theo dáng vẻ bề ngoài và số tài sản mình có.

Tình yêu tự hiến

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Thánh Gioan nói: “Thiên Chúa là tình yêu”. Ngài đã mang tình yêu đó ban xuống cho nhân loại qua Người Con dấu ái. Ngài đã biểu lộ tình yêu của mình qua cuộc sống và cái chết của Người con duy nhất là Chúa Giê-su.
 

Tháng Sáu nói về một trái tim

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

“Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới,
sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi.
Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi,
và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.” (Ed 36, 26)
 

Hình ảnh biểu trưng về Chúa Thánh Thần

Lm. Giacôbê Tạ Chúc

“Thánh Thần” là danh xưng của Đấng chúng ta phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Hội Thánh đã nhận danh xưng này từ Chúa Giêsu và tuyên xưng danh này trong bí tích rửa tội (Sách GLCG số 691). Thuật ngữ “ Thần” dịch từ Ru-ah của tiếng Hip-ri, là hơi thở, không khí, gió.

Ngôn ngữ Chúa Thánh Thần

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Sách Sáng thế 11,1-9 kể câu chuyện về Tháp Babel.

[về đầu trang]