Tu đức


60 giây với chúa…

Vô Danh

Mến gửi đến mọi người bài "Suy Niệm Cái chết của Chúa Giêsu".
 
Mời Suy Niệm Cái chết của Chúa Giêsu.
 
60 giây với Chúa…
 
Trong 60 giây sắp tới này, bạn hãy bỏ qua một bên những gì mình đang làm và hãy xử dụng cơ hội này! 
 
Thử xem Satan có thể dừng nó lại được không.
 
 

Mọi Kitô hữu đều có thể nên thánh

Linh Tiến Khải

Vatican (Vat. 30/03/2011) - "Mọi kitô hữu đều có thể nên thánh theo cương vị của mình: tu sĩ như là tu sĩ, giáo dân như là giáo dân, linh mục như là linh mục, người lập gia đình như là người có gia đình, thương gia như là thương gia, binh sĩ như là binh sĩ, và cứ như thế đối với mọi giai tầng xã hội khác".
 

Sa mạc và ý nghĩa chay tịnh

Trần Mỹ Duyệt

Mùa chay. Từ ngữ thông thường khi diễn tả 40 ngày đặc biệt này thường gắn liền với việc ăn chay, hãm mình, đền tội, và làm việc lành phúc đức.
 

Nguyên văn Sứ điệp Mùa Chay 2011 của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

Người chuyển dịch: 
"Lm. Trần Đức Anh, OP"

VATICAN. Trong Sứ điệp nhân dịp Mùa Chay 2001, bắt đầu từ Thứ tư Lễ tro 9-3 sắp tới, ĐTC Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu tái khám phá và sống trọn ý nghĩa bí tích Rửa tội, dựa theo hành trình phụng vụ Mùa Chay, và vượt thắng lòng ích kỷ.
 

Các linh hồn nơi Luyện ngục trả ơn

Vô Danh

Linh hồn nơi Luyện Ngục trả ơn ân nhân đã cứu mình
(Trả ơn phần xác)

Phần thưởng của Đức Tin và lòng phó thác

Dương Túc Lynh

Xin Chúa chúc lành cho chúng con cùng với những ai biết sống cùng Thiên Chúa và có một tấm lòng phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa.

Bốn chiếc thang

Fr. Bảo Tịnh Ocist chuyển dịch

Nguyện xin Thiên Chúa là niềm vui thỏa cho Thầy. Thưa Thầy, lòng quí mến của tôi đối với Thầy là một món nợ, bởi Thầy đã quí mến tôi trước, và tôi bắt buộc phải viết cho Thầy. Thấy đã viết thư cho tôi trước và đã khiến tôi phải viết cho Thầy. Vậy đây là những tư tưởng của tôi về vấn đề đời sống thiêng liêng của các đan sĩ.

Chết!...

Trần Mỹ Duyệt

* Khái niệm về chết lành
* Ngãng trở ơn chết lành
* Ứng dụng vào đời sống
 

Kitô hữu & tiền bạc

Jacques Blucher

“Tiền bạc là đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ tồi”. Câu khôn ngoan nầy, chúng ta vẫn thường nghe lập lại. Nhưng vẫn chỉ dừng lại ở một “lời hay ý đẹp”, mà không dễ dàng áp dụng trong cuộc sống thực tế, nhất là trong một xã hội tiêu thụ và hưởng thụ nầy, khi mà con người thường bị cân-đong-đo-đếm theo dáng vẻ bề ngoài và số tài sản mình có.

Tình yêu tự hiến

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Thánh Gioan nói: “Thiên Chúa là tình yêu”. Ngài đã mang tình yêu đó ban xuống cho nhân loại qua Người Con dấu ái. Ngài đã biểu lộ tình yêu của mình qua cuộc sống và cái chết của Người con duy nhất là Chúa Giê-su.
 

[về đầu trang]