Tổng quan


Tường trình Hội Thảo về phụ huynh và học đường 6/9/2009

Hai Lúa

- Tư Lượm! Hồi sáng sao tôi không thấy ông ghé Trung Tâm tham dự hội thảo?
 
- Hội thảo gì?
 
- Ông làm bộ đui, điếc hay dữ đa! Suốt mấy tuần nay rả rích trên radio, và Hiệp Thông nói đi nói lại, đăng tin đi đăng tin lại về buổi hội thảo dành cho phụ huynh biết để chuẩn bị cho con em bước vào năm học mới, ông không nghe và không đọc sao?
 

Brochure Gia đình Nazareth

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Giáo Phận Orange

GIA ĐÌNH NAZARETH

Gia Đình Nazareth

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO PHẬN ORANGE, CALIFORNIA
(The Family of Nazareth of Vietnamese Catholic Community
of Diocese of Orange, California)

 

Bùi Thu Sơn- Mai Phượng
Thư Ký Chương Trình

[về đầu trang]