Thánh Thể


Tâm sự với Chúa mỗi ngày trong tuần

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Lạy Chúa, nhân loại ngày hôm nay đang tôn thờ những vật chất mau qua. Họ tôn thờ tiền bạc, danh vọng và lạc thú. Vì danh lợi thú họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm của mình và chà đạp lên phẩm giá làm người của tha nhân.
 
Thứ hai sau Chúa nhật 24 TN
Lc 7,1-10

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Tâm sự với Chúa mỗi ngày trong tuần

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Chúa là tấm bánh bẻ ra cho muôn người. Chúa hiến dâng cuộc đời để tận hiến cho nhân loại chúng con. Chúng con xin tạ ơn tình yêu cao vời mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin giúp chúng con cũng biết dùng cuộc đời để phục vụ tha nhân và tôn vinh danh Chúa.
 
 
Thứ Hai sau Chúa nhật 21 thường niên
Mt 23,13-22

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Sự Sống thần linh

Mặc Trầm Cung

Thật hạnh phúc được làm con Chúa,
Được dưỡng nuôi mật sữa tình yêu.
Thương con vất vả cô liêu,
Trần gian cạm bẫy tiêu điều an sinh.
 
Yêu thương con nặng tình tri kỷ,
Lời Chúa là Chân Lý sáng soi.
Khi con mệt mỏi rã rời,
Lời ban sự sống cho đời an vui.
 

Tâm sự với Chúa mỗi ngày trong tuần

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

 

 
Thứ Hai sau Chúa nhật 19 thường niên
Mt 17,22-2

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Thánh Thể và Thánh Giá

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã dùng đất nắn nên hình hài(St 2,7).Từ đó Tổ Tông loài người mang tên Đất (St 4,25;5,1-3). Ađam, tiếng Do thái nghĩa là đất.

Để cứu Dân Ngài thoát khỏi nô lệ Aicập, vượt qua Biển Đỏ khô chân, lập giao ước Sinai với dân, Thiên Chúa đã dùng Môsê. Môsê, tiếng Do Thái nghĩa là nước(Xh 2,10).

Tâm sự với Chúa mỗi ngày trong tuần

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, xin cho chúng con biết sống có ích cho tha nhân và đừng bao giờ làm khổ anh em. Xin cho chúng con biết sử dụng hồng ân Chúa ban để ca tụng vinh danh Chúa luôn. Amen
 
 
Thứ hai sau Chúa nhật 17 thường niên
Mt 13,31-35

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Tâm sự trước Chúa Giêsu Thánh Thể

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Qua bí tích Thánh Thể, Chúa liên kết chúng con nên một trong Chúa. Sự sống của Chúa được lưu chảy trong chúng con, và thẩm thấu vào cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con luôn được hợp nhất với Chúa qua Thánh Thể và nhất là qua đời sống lắng nghe và thực thi Lời Chúa.
 
Thứ hai sau Chúa nhật 16 thường niên
Mt 12,38-42

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Nuốt trọn Đấng yêu ta!

Lm. Ðinh Quang Thịnh

 
 
 
LỄ MÌNH MÁU CHÚA
NĂM B
Xh 24,3-8 ; Dt 9,11-15 ; Mc 14,12-16.22-26

BÀI ĐỌC I : Xh 24,3-8

Bí Tích Thánh Thể và Hiệp Nhất

Lm. Anphong Trần Ðức Phương

Sự Hiện Diện Thực Sự…
Bí Tích Thánh Thể và đời sống Linh Muc…
Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Hòa Giải…
Bí Tích Thánh Thể và Tình Yêu Hiệp nhất…
Bí Tích Thánh Thể và công cuộc Truyền giáo…
Việc dâng Lễ Ngày Chúa Nhật…
Bí Tích Thánh Thể và Mẹ Maria…
 

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa

Lm. Anphong Trần Đức Phương

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa được mừng vào Thứ Năm sau Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, nhưng thường được cử hành trọng thể vào Chúa Nhật tiếp theo. Các Bài Đọc theo chu kỳ Năm B: Bài Đọc I (Xuất Hành 24: 3-8) nhắc đến Giao Ước trong Cựu Ước:
 

[về đầu trang]