Thánh Kinh


Thư gửi giáo đoàn Roma 4

Linh Tiến Khải

Bởi vì ơn cứu rỗi mà thánh nhân rao giảng có chiều kích đại đồng, nghĩa là được Thiên Chúa trao tặng, cống hiến cho mọi người, không phân biệt và loại trừ ai.
 
THÁNH PHAOLÔ BIẾT ƠN CHÚA VÌ ĐỨC TIN VỮNG MẠNH CỦA TÍN HỮU ROMA
 

Thư gửi giáo đoàn Roma 3

Linh Tiến Khải

Tin Mừng thánh Phaolô rao giảng có chiều kích đại kết và tính chất vượt thời gian và không gian, vì gói ghém các sự thật bao trùm toàn lịch sử nhân loại.
 

Thư gửi giáo đoàn Roma 2

Linh Tiến Khải

Thời gian theo ý niệm của Kinh Thánh không phải là đường thẳng trừu tượng gồm các điểm nối tiếp nhau làm thành qúa khứ, hiện tại và tương lai, hay theo hình vòng tròn với các biến cố lập đi lập lại không thay đổi, như trong triết lý Hy lạp và quan niệm thời gian của tây phương.
 

Thư gửi giáo đoàn Roma

Linh Tiến Khải

”Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật thế, chúng ta biết rằng: một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền lực chi đối với Người."
 
VIỄN TƯỢNG ĐẠI KẾT CỦA TIN MỪNG THEO THƯ GỬI GIÁO ĐOÀN ROMA
 

Thư gửi Philêmôn 2

Linh Tiến Khải

Trong phần thứ hai thư gửi Philêmôn thánh Phaolô dùng giọng văn rất riêng tư, đầy ý tứ và khôn khéo để chu toàn vai trò bầu cử cho Onesimo, người nô lệ đã trốn chủ mình là Philêmôn.
 
 
CHƯƠNG VI
THƯ GỬI PHILÊMÔN, KẾT CẤU, NỘI DUNG VÀ SỨ ĐIỆP THẦN HỌC
 
NHƯ MỘT NGƯỜI CHA BẦU CỬ CHO CON:
KIỂU THÁNH PHAOLÔ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA ONSEIMO, NGƯỜI NÔ LỆ TRỐN CHỦ

Thư gửi Philêmôn

Linh Tiến Khải

Bằng chứng là giờ đây Phaolô, vị tông đồ của Chúa Kitô là người tù của Chúa Kitô, là người tù vì Chúa Kitô. Do đó, tuy không có tước hiệu ”tông đồ” trong phần giới thiệu, bức thư gửi Philêmôn cũng là bức thư tông đồ.

 
 
CHƯƠNG VI
THƯ GỬI PHILÊMÔN, KẾT CẤU, NỘI DUNG VÀ SỨ ĐIỆP THẦN HỌC
 

Suy tôn Thánh Giá: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa

Thach Daniel Pham

Thánh Giá được tôn kính, sùng mộ, rất thân thuộc trong đời sống đạo đức của người Kitô hữu. Nhưng, dần dần vì quá quen người tín hữu có thể giảm bớt hoặc mất đi sự quan tâm.
 

Tiểu sử Ðức Giêsu Kitô

Cát Minh

- Họ và tên : Jhoschua (tiếng Do Thái) hoặc Jesua hay Jesu (tiếng Aramê), Giêsu (tiếng Việt).
- Danh hiệu : "Messiah" có nghĩa là "Đấng được xức dầu".
- Quốc tịch : Do thái, thuộc hoàng tộc David.
- Năm sinh : Năm 7 trước Công Nguyên (trước khi vua Herôđê băng hà ít lâu: 4 năm trước CN).
- Nơi sinh : Chuồng chiên, tại Belem.
- Nơi thường trú : Nazareth.

7 di ngôn trên Thánh Giá

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Có hai sứ điệp nổi bật nhất của Chúa Cứu Thế được gởi đến cho loài người.Sứ điệp đầu tiên là Tám Mối Phúc Thật được Chúa công bố trên một sườn núi.Sứ điệp cuối cùng là Bảy Di Ngôn trên Thánh Giá.

Phaolô có gì để khoe khoang với tin hữu Philípphê?

Linh Tiến Khải

Trong phần đầu bức thư tranh luận, tức chương 3 thư gửi giáo đoàn Philiphê, thánh Phaolô khuyên tín hữu đề phòng kiểu sống đạo lệch lạc của nhóm thừa sai kitô gốc do thái đang tìm lung lạc họ.
 

[về đầu trang]