Thánh Kinh


Thư gửi giáo đoàn Roma 11

Linh Tiến Khải

Trong khi người thu thuế chỉ còn biết trông chờ nơi lòng xót thương vô bờ của Thiên Chúa, vì ông không có gì để khoe khoang với Ngài ngoài cuộc sống tội lỗi bất chính của ông. Nhưng chính thái độ tín thác đó khiến cho ông được trở nên công chính.
 
 
 

Thư gửi giáo đoàn Roma 10

Linh Tiến Khải

Sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa qua việc loan báo Tin Mừng là điều cần thiết giúp con người thoát ách thống trị của Tội Lỗi và số phận phải chết. Vì thế muốn được ơn cứu độ phải mở rộng tâm lòng đón nhận Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.
 
CÁC LÝ CHỨNG THÁNH PHAOLÔ DÙNG ĐỂ LÊN ÁN
THÁI ĐỘ SỐNG BẤT TRUNG CỦA NGƯỚI DO THÁI

Thư gửi giáo đoàn Roma 9

Linh Tiến Khải

Người Do thái thường đặc biệt vin vào Luật Lệ mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho họ tại núi Sinai (2,12-24), phép cắt bì (2,25-29), và nhất là các lời hứa vô điều kiện của Thiên Chúa (3,1-8) như chứng tá sự tuyển chọn đó.
 
 
VIỆC PHÁN XỬ VÀ LÊN ÁN THẾ GIỚI DO THÁI
 

Thư gửi giáo đoàn Roma 8

Linh Tiến Khải

Thánh Phaolô đặc biệt gắn liền tội tôn thờ thần giả với sự đồi trụy luân lý bằng cách dùng từ ”vì thế” nối liền hai đoạn văn 18-23 và 24-32. Và thánh nhân sẽ còn trở lại vấn đề này nhiều lần khác.
 
 
THÁI ĐỘ CỦA THÁNH PHAOLÔ ĐỐI VỚI THẾ GIỚI NGOẠI GIÁO
 

Thư gửi giáo đoàn Roma 7

Linh Tiến Khải

Từ trời cao cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên ”mọi kẻ vô luân và bất chính giam cầm chân lý trong sự bất chính”.
 
LỜI PHÁN XỬ VÀ KẾT ÁN THẾ GIỚI NGOẠI GIÁO

Thư gửi giáo đoàn Roma 6

Linh Tiến Khải

Tắt một lời, Thiên Chúa có thời điểm của Ngài, thời điểm sự hiện diện của Đức Kitô. Như thế Thiên Chúa bước vào thời điểm của lịch sử cứu độ.
 
THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG CÔNG CHÍNH
VÀ LÀM CHO MỌI KẺ TIN VÀO ĐỨC GIÊSU ĐƯỢC TRỞ NÊN CÔNG CHÍNH

Thư gửi giáo đoàn Roma 5

Linh Tiến Khải

Đọc hai câu 16-17 chương 1 thư gửi giáo đoàn Roma, chúng ta nhận ra các đề tài thần học nổi bật mà thánh Phaolô sẽ khai triển trong thư. Hai câu này giống như khúc nhạc mở đầu của một bản trình tấu diễn tả trước tất cả các tiết điệu chính sẽ được khai triển rộng rãi sau đó.

Thư gửi giáo đoàn Roma 4

Linh Tiến Khải

Bởi vì ơn cứu rỗi mà thánh nhân rao giảng có chiều kích đại đồng, nghĩa là được Thiên Chúa trao tặng, cống hiến cho mọi người, không phân biệt và loại trừ ai.
 
THÁNH PHAOLÔ BIẾT ƠN CHÚA VÌ ĐỨC TIN VỮNG MẠNH CỦA TÍN HỮU ROMA
 

Thư gửi giáo đoàn Roma 3

Linh Tiến Khải

Tin Mừng thánh Phaolô rao giảng có chiều kích đại kết và tính chất vượt thời gian và không gian, vì gói ghém các sự thật bao trùm toàn lịch sử nhân loại.
 

Thư gửi giáo đoàn Roma 2

Linh Tiến Khải

Thời gian theo ý niệm của Kinh Thánh không phải là đường thẳng trừu tượng gồm các điểm nối tiếp nhau làm thành qúa khứ, hiện tại và tương lai, hay theo hình vòng tròn với các biến cố lập đi lập lại không thay đổi, như trong triết lý Hy lạp và quan niệm thời gian của tây phương.
 

[về đầu trang]