Thánh Kinh


Chúa Thánh Thần làm hiện tại hóa Hy tế của Chúa Giê-su giúp cùng nhau hoàn tất tháp Babel mới

Lm. Ðinh Quang Thịnh

Chúa Giê-su Phục Sinh về trời thiết lập Phụng vụ mới, thay thế cho hy tế mà dân Do-thái vẫn dâng theo Luật Mô-sê, ai tin vào Chúa Giê-su đã phục sinh mà tới tham dự Phụng vụ mới này, thì họ được nghe Lời Chúa và được rước Chúa Giê-su Phục Sinh vào lòng.
 
1/ Chúa Thánh Thần làm hiện tại hóa Hy tế của Chúa Giê-su qua Phụng vụ Hội Thánh cử hành.
 

Lectio divina và sự thân mật vợ chồng

Vũ Văn An

Tập san America số ngày 9 tháng Ba năm nay có một bài của cặp vợ chồng Patrick J. McDonald and Claudette McDonald (1) viết về tác động của phương thức cầu nguyện bằng thánh kinh mà ta quen gọi là lectio divina đối với cuộc sống thân mật vợ chồng.
 

Các mối tương quan và các giá trị của gia đình theo Thánh Kinh

Lm. Raniero Cantalamessa
Người chuyển dịch: 
Đức Ông Linh Tiến Khải

Bài nói chuyện của tôi chia làm 3 phần. Trong phần thứ nhất, tôi sẽ xin minh hoạ kế hoạch khởi thủy của Thiên Chúa trên Hôn Nhân và Gia Đình và cách thức mà kế hoạch nầy được thực hiện trong lịch sử dân Israel. Trong phần thứ hai, tôi sẽ xin nói về việc tóm tắt do Chúa Kitô thực hiện và về cách thức việc nầy đươc giải thích và được sống trong lòng cộng đồng Kitô giáo Tân Ước.

[về đầu trang]