Thánh Kinh


Thư gửi giáo đoàn Roma 16

Linh Tiến Khải

Nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.

 
 
ĐỨC GIÊSU KITÔ ÔNG TỔ CỦA MỘT NHÂN LOẠI MỚI

Thư gửi giáo đoàn Roma 15

Linh Tiến Khải

 Như thế, việc tham dự vào cuộc sống của những người đã được phục sinh là điểm tới của tiến trình cứu rỗi trong cuộc sống của kitô hữu, được sự tín trung của Thiên Chúa bảo đảm dẫn đưa tới chỗ thành toàn viên mãn.
 

Thư gửi giáo đoàn Roma 14

Linh Tiến Khải

Thực ra, đối với thánh Phaolô sự công chính hóa trên đây đồng nghĩa với ơn tha tội. Chúa Giêsu đã chết cho ơn tha tội của tất cả mọi người, chứ không phải đã chết vì các tội lỗi.

 
 
NHỜ ĐỨC TIN TỔ PHỤ ABRAHAM ĐƯỢC THIÊN CHÚA CHO TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG CHÍNH

Thư gửi Giáo Đoàn Roma 12 & 13

Linh Tiến Khải

Chỉ có lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô mới giải thoát được con người khỏi tình trang sống thê thảm tuyệt vọng mà thôi. Vì giờ đây Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng cứu độ nơi chính con người của Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh.
 
 
THIÊN CHÚA BAN ƠN CỨU RỖI CHO NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN

Dịch sai Kinh Thánh là sỉ nhục Giáo Hội

Nguyễn Tuấn Hoan

Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy bài viết trên đây của tác giả Trường Sơn được đăng trong trang web của quý vị, một số bạn bè quen biết thường xuyên đọc trang này nói với tôi rằng bây giờ chẳng muốn đọc nữa, vì toàn những bài tào lao, chẳng chọn lọc mà cứ cho đăng bừa lên.
 

Thư gửi giáo đoàn Roma 11

Linh Tiến Khải

Trong khi người thu thuế chỉ còn biết trông chờ nơi lòng xót thương vô bờ của Thiên Chúa, vì ông không có gì để khoe khoang với Ngài ngoài cuộc sống tội lỗi bất chính của ông. Nhưng chính thái độ tín thác đó khiến cho ông được trở nên công chính.
 
 
 

Thư gửi giáo đoàn Roma 10

Linh Tiến Khải

Sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa qua việc loan báo Tin Mừng là điều cần thiết giúp con người thoát ách thống trị của Tội Lỗi và số phận phải chết. Vì thế muốn được ơn cứu độ phải mở rộng tâm lòng đón nhận Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.
 
CÁC LÝ CHỨNG THÁNH PHAOLÔ DÙNG ĐỂ LÊN ÁN
THÁI ĐỘ SỐNG BẤT TRUNG CỦA NGƯỚI DO THÁI

Thư gửi giáo đoàn Roma 9

Linh Tiến Khải

Người Do thái thường đặc biệt vin vào Luật Lệ mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho họ tại núi Sinai (2,12-24), phép cắt bì (2,25-29), và nhất là các lời hứa vô điều kiện của Thiên Chúa (3,1-8) như chứng tá sự tuyển chọn đó.
 
 
VIỆC PHÁN XỬ VÀ LÊN ÁN THẾ GIỚI DO THÁI
 

Thư gửi giáo đoàn Roma 8

Linh Tiến Khải

Thánh Phaolô đặc biệt gắn liền tội tôn thờ thần giả với sự đồi trụy luân lý bằng cách dùng từ ”vì thế” nối liền hai đoạn văn 18-23 và 24-32. Và thánh nhân sẽ còn trở lại vấn đề này nhiều lần khác.
 
 
THÁI ĐỘ CỦA THÁNH PHAOLÔ ĐỐI VỚI THẾ GIỚI NGOẠI GIÁO
 

Thư gửi giáo đoàn Roma 7

Linh Tiến Khải

Từ trời cao cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên ”mọi kẻ vô luân và bất chính giam cầm chân lý trong sự bất chính”.
 
LỜI PHÁN XỬ VÀ KẾT ÁN THẾ GIỚI NGOẠI GIÁO

[về đầu trang]