PeterThanh Nguyên


Nồi cơm của Khổng Tử

PeterThanh Nguyên

Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử.

[về đầu trang]