Đức Giáo Hoàng Phanxicô


Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời, và cho chúng con biết: ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy nhan thánh Chúa và chúng con sẽ được cứu thoát.

[về đầu trang]