Nguyễn Thùy Trang


Thống Đốc 21 tiểu bang Mỹ vừa ký sắc lệnh cấm cửa người tị nạn Hồi Giáo đến từ Syria

Nguyễn Thùy Trang

Để phản đối lại T.T Obama dự trù sẽ cho 10,000 người tị nạn Syria vào Mỹ, Thống Đốc của 21 tiểu bang Mỹ đã ký lệnh "Cấm Cửa" người tị nạn Syria đến các tiểu bang nầy vì tình trạng an ninh sau khi Paris bị tấn công.

[về đầu trang]