Lan Ho & Kevin Vu


Lời chia sẻ chân tình

Lan Ho & Kevin Vu

Tụi em thương nhau và bước vào đời sống vợ chồng trong xã hội thời nay với cái nhìn chưa chín chắn về hôn nhân gia đình, nhất là về khía cạnh tôn giáo. Với những ý nghĩ “em làm cho anh đi rồi anh sẽ làm cho em, hay ngược lại ...”, tụi em đã gần như tạo cho gia đình mình thành 1 nơi buôn bán trao đổi.

[về đầu trang]