Tưởng Năng Tiến


Xưng tội (Vui cười)

Tưởng Năng Tiến

Trong tòa giải tội, hối nhân thành kính thưa với cha giải tội:

 

- Trước năm 75, có mấy nguời cán bộ cộng sản nằm vùng bị truy lùng đến xin tá túc, và con có chứa họ dưới hầm nhà …

- Giúp đỡ tha nhân khi họ kêu cứu trong lúc bị hiểm nguy không phải là một cái tội.

- Nhưng thưa cha…

[về đầu trang]