Vũ Thế Thành


Mùa Vu Lan và những thằng già nhớ Mẹ

Vũ Thế Thành

“…Nào khi đội gạo canh rau/ Muốn còn như trước dễ hầu được ru…” (Nhị thập tứ hiếu – Lý Văn Phức)

 

Hơn hai mươi năm trước, ông tổng giám đốc công ty tôi mất mẹ. Lúc đương quyền, ông đem mẹ vào Sài Gòn ở với ông. Khi ông về hưu, bà đòi về quê ở vùng ngoại ô Hà Nội và mất ở đó. Tôi đến thăm khi ông trở lại Sài Gòn được vài tháng.

[về đầu trang]