Tâm Thanh


Lụa Bạch

Tâm Thanh

Tôi thẫn thờ vào nhà. Con Thư ngồi khóc trên giường. Tôi hỏi, cuối câu mới ra tiếng:

 

- Có gì lạ không, con?

Nó nín khóc:

- Dạ, ông mục sư tới hỏi có cần gì không. Con nói nhà mình Công giáo, chắc không, nhưng có gì ba sẽ điện thoại.

Tôi thấy nó trưởng thành. Nó tiếp:

[về đầu trang]