Tuyen Quan Nguyen


Tâm sự của ông chồng

Tuyen Quan Nguyen

EM YÊU...

1. Khi anh thất nghiệp, em đã ở bên anh.

Khi nhà anh cháy, em cũng đã ở bên cạnh anh.

Khi anh bị đụng xe, cũng có em đã ở bên cạnh.

Bây giờ anh đang bệnh, em cũng ở cạnh anh.

Em có biết anh nghĩ gì không? ...

Ở gần em thật là xui hết chỗ nói.

[về đầu trang]