Trọng Ngoan


Mai tôi đi

Trọng Ngoan

Mai tôi đi…không gì lưu luyến.
Chuyện thường tình của những kẻ chia tay !
Với hành trang tôi thanh thảng bước đi.
Mong thay đổi theo dòng đời thay đổi.

Kiếp con người đời phù hoa ngắn ngủi
Lụy tục trần, nên bạc nghĩa vô ơn
Lợi, danh, tình vòng lẩn quẩn loanh quanh
Hạnh phúc có, sẽ xa rời tầm với.

[về đầu trang]