Tôn Thất Hiệp


Thời gian bên nhau!

Tôn Thất Hiệp

Đêm hôm đó khi trở về nhà, trong lúc vợ tôi dọn bữa, ăn tối, tôi nắm lấy tay cô ấy và nói rằng, tôi có việc cần phải nói với cô ấy. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn. Một lần nữa tôi nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt cô ấy.

[về đầu trang]