Quang Tuấn


Một buổi sáng!

Quang Tuấn

Sáng thức dậy biết mình còn đang thở
Tức là ta còn sống, sướng quá thôi
Ngắm bình minh tưng bừng hoa đua nở
Mở rộng hồn ta đón một ngày vui.

Sáng thức dậy nghe nhộn nhàng chim hót
Lúc líu lo, lúc ríu rít bên rào
Như giục ta: cùng vui dù giây lát
Ngày mai này ai biết sẽ ra sao?

[về đầu trang]