Lm. Muối Cho Đời


Tại sao phụ nữ khóc

Lm. Muối Cho Đời

Một cậu bé hỏi mẹ:
-Tại sao mẹ khóc?”.
-Bởi vì mẹ là một người phụ nữ. Người mẹ trả lời.

-Con không hiểu. Cậu bé nói.

Mẹ cậu bé chỉ ôm cậu vào lòng và nói:

-Và con sẽ không bao giờ hiểu.

Sau đó cậu bé lại hỏi cha:

-Tại sao mẹ lại khóc mà không có lý do?

[về đầu trang]