Trần Khải Thanh Thủy


Văn học Việt Nam dưới ách cai trị của đảng Cộng Sản

Trần Khải Thanh Thủy

Kính thưa bà con, cô, bác, anh, chị, em có mặt trong hội trường hôm nay!
Thưa toàn thể các bạn đồng nghiệp yêu quý của tôi!

[về đầu trang]