Lê Trần Thu Nguyệt


Một mai không còn chủ nghĩa Cộng Sản con sẽ hiểu!...

Lê Trần Thu Nguyệt

Môn Văn Học - Đề bài: “Xung quanh bạn, những thành tựu đổi mới của xã hội đất nước, có thứ nào đôi khi có thể sẽ tốt hơn, nếu: (theo suy nghĩ của bạn)...?” 

Bài Làm 

[về đầu trang]