ÐGM Laurensô Chu Văn Minh


Lời tiễn biệt Ðức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng

ÐGM Laurensô Chu Văn Minh

Rền rĩ chuông buông hồi thảm thiết
Âm vang rung động cả không gian
Người cha nhân ái rời trần thế
Đau xót thương người, lệ chứa chan.
Nguyện cầu Chúa cả sai thiên sứ
Rước đón hồn Người hưởng vinh quang
Bên tòa Thiên Chúa xin bầu cử
Giáo hội Việt Nam mãi hiên ngang
 

[về đầu trang]