Nguyễn Thị Từ Huy


Cho ngày ba mươi tháng tư: nỗi đau và tình yêu

Nguyễn Thị Từ Huy

Nếu một cộng đồng có một ngày mà trong ngày đó một nửa số người cảm thấy hạnh phúc và một nửa số người cảm thấy đau khổ thì ta nên đứng về nửa nào?

Những người có hiểu biết và lương tri sẽ chọn đứng về phía nỗi đau.

[về đầu trang]