Thái Hà


Không có cuộc tình nào thất bại

Thái Hà

Có vẻ là một ý kiến đã nhai đi nhai lại cũ mòn nhưng thực tế rõ ràng là chúng ta luôn học được kinh nghiệm từ mỗi biến cố trong đời. Thông thường, chính những hạt mầm từ các thất bại quá khứ hay hiện tại là nguồn năng lượng đưa một người tới chỗ thành công như mơ ước.

Nếu bạn để thời giờ nhìn lại mối liên hệ đã qua, bạn sẽ có bức tranh rõ ràng về những điều bạn muốn hay không muốn trong một cuộc tình.

Cách Nhìn lại một cuộc tình đã thất bại

Thái Hà

Có vẻ là một ý kiến đã nhai đi nhai lại cũ mòn nhưng thực tế rõ ràng là chúng ta luôn học được kinh nghiệm từ mỗi biến cố trong đời. Thông thường, chính những hạt mầm từ các thất bại quá khứ hay hiện tại là nguồn năng lượng đưa một người tới chỗ thành công như mơ ước.

Nếu bạn để thời giờ nhìn lại mối liên hệ đã qua, bạn sẽ có bức tranh rõ ràng về những điều bạn muốn hay không muốn trong một cuộc tình.

[về đầu trang]