Kim Phụng


Thư viết lần cuối cho bạn

Kim Phụng

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bui…” bài hát của nhạc sĩ TCS mà những ngày còn trẻ tôi chỉ thấy điệu nhạc hay, buồn thôi mà không nghĩ gì thêm nữa nhưng sao hôm nay lại thấy vô cùng thấm thía và nghe nhói lòng thế này ?

[về đầu trang]