Linh mục Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ


Giáo Hội - Tiêu Hôn: Tiến Trình và Ý Nghĩa

Linh mục Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ

Thống kê CARA (CENTER FOR APPLIED RESEARCH IN THE APOSTOLATE) năm 2013 cho biết một trong năm cuộc hôn nhân Công Giáo đã kết thúc qua việc ly dị và một trong mười cặp hôn nhân khai là họ đang ly dị (gồm có người đã tái hôn có hoặc không được tiêu hôn).1 Mặc dù đa số người ta đều có ý ngay lành là muốn gầy dựng một gia đình nhưng nhiều hôn nhân đã bị đổ vỡ.

[về đầu trang]