David Robson


Tâm lý con người qua nét mặt

David Robson

Có lẽ bạn nghĩ rằng chỉ những triết gia vĩ đại mới có thể vượt qua vẻ bề ngoài để nhìn vào những điều sâu thẳm bên trong.

 

Thế nhưng người Hy Lạp thời cổ đại lại khá xem trọng vẻ bề ngoài.

Aristotle và các đệ tử của ông thậm chí còn tổng hợp một danh sách chỉ ra tính cách và trí thông minh của mỗi người dựa trên các đường nét trên khuôn mặt.

[về đầu trang]