Nguyễn Khôi


Phụ nữ thông mình & Phụ nữ ngốc!

Nguyễn Khôi

1.Phụ nữ ngu ngốc chăm chăm vào khuyết điểm của đàn ông.

* Phụ nữ thông minh tán thưởng ưu điểm của đàn ông.

2.Phụ nữ ngu ngốc cãi nhau với đàn ông mọi lúc mọi nơi, khiến cho đàn ông mất mặt.

* Phụ nữ thông minh giữ thể diện cho đàn ông trước mặt người ngoài.

3.Phụ nữ ngu ngốc không ngừng bới móc quá khứ.

* Phụ nữ thông minh cùng đàn ông tạo dựng tương lai.

[về đầu trang]