Ngọc Nhi


Nhân quả báo ứng

Ngọc Nhi

Một người bạn người Úc của Nhi, đã lâu không gặp, vừa email hỏi thăm rồi điện thoại kể 1 câu chuyện về nhân quả báo ứng của chính anh ta. Đặc biệt là anh bạn David này vốn là người vô thần, không tin ma quỷ cũng không tin có Chúa Phật gì hết .

[về đầu trang]