BCA


Trai Việt, Gái Tây…Gái Việt, Trai Ngoại quốc

BCA

Jerry qua Việt Nam công tác 12 năm trước, làm quen rồì yêu một cô thư ký trong sở làm và giã từ luôn thiên đường Úc. Anh hiện đang làm kế toán cho một hãng FDI của Mỹ, lương không cao ngất trời nhưng cho anh một lối sống phong lưu hơn các đồng nghiệp bản xứ.

[về đầu trang]