Trần Thụy Miên


Ngày ấy tương tư

Trần Thụy Miên

Xe lăn trên đoạn đường dài
Chói chang cơn nắng ôm cài vai nhau
Aó em cà vạt chung màu
Như là chung lối nhịp cầu bước qua
Thuyền neo ở bến người ta
Quên đi tiếng gọi vút xa biển trời
Cạnh bên hình bóng một người
Quỳnh hương ngả đoá hồng tươi cúi đầu
Ăn năn giờ phút nguyện cầu
Lỡ tay mà nhặt chút sầu tương tư
Chia tay chưa muốn giã từ

Cơn khùng và nỗi nhớ (thơ tình)

Trần Thụy Miên

Nỗi nhớ như cơn khùng
Đuổi rượt tình yêu mà cắn
Nỗi nhớ như cơn nắng
Làm cháy khét trái tim si
 

Thiên thu mai

Trần Thụy Miên

Đúng hẹn trăng lại lên
Trăng trải mình trên ngàn mai thảm cỏ
Càn khôn gọi mời sương lạnh đêm yên
Thoang thoảng gió
Trăng mai nghiêm lay tình hát
Đỉnh phù vân còn đó Trái Cấm tròn
 

[về đầu trang]