Jerome Nguyễn Văn Nội


Thời đại và tiểu sử của Thánh Phao-lô

Jerome Nguyễn Văn Nội

Đề tài II
Thời đại và tiểu sử của Thánh PHAO-LÔ

I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU

«Cuộc trở lại» hay “đổi đời” của Thánh Phaolô

Jerome Nguyễn Văn Nội

MỪNG NĂM THÁNH PHAO-LÔ « HỌC VÀ SỐNG TINH THẦN THÁNH PHAO-LÔ »

ĐỀ TÀI I

«CUỘC TRỞ LẠI» HAY «ĐỔI ĐỜI»  CỦA THÁNH PHAO-LÔ NHỜ CUỘC GẶP GỠ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ PHỤC SINH TRÊN ĐƯỜNG ĐA-MÁT

I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU

[về đầu trang]