Tấn Thanh


Dư âm Đêm Gia Đình tại Westminster

Tấn Thanh

Đêm Gia Đình Nazareth Tháng Giêng 2015 đã được tổ chức vào tối Thứ Năm, ngày 22 tháng 1 năm 2015 tại Thánh Đường Blessed Sacrament, 14072 S. Olive St., Westminster. Đêm Gia Đình đã bắt đầu bằng Thánh Lễ cộng đoàn lúc 6 đến 6:30 pm do LM Nguyễn Đức Dũng chủ tế. Chương trình hội thảo sẽ được tiếp tục ngay sau Thánh Lễ và kết thúc lúc 9 giờ tối.

[về đầu trang]