Dương Trung Quốc


Việt Nam sao lắm công chức !

Dương Trung Quốc

Nước Mỹ có diện tích rộng : 9.826.630 km2( lớn xấp xỉ 30 lần Việt Nam ) , dân số : 320 triệu , công chức : 2.1 triệu.
 
Nước Việt Nam có diện tích : 331.210 km2 , có dân số : 90 triệu , công chức : 2,8 triệu công chức.
 

[về đầu trang]