Xuân Vũ


Truyện ngắn: Cỏ Nội Hương Đồng

Xuân Vũ

Dòng sông mang phù sa theo thủy triều lên xuống chảy ngang trước nhà Vũ khá sâu, bờ này qua bờ kia khá rộng, tuy không lớn như sông Ðáy, sông Ðuống, sông Ninh Cơ - những nhánh của sông Hồng - nhưng với tuổi của Vũ, Vũ chưa thể bơi qua bờ bên kia được.
 

Tôi muốn nhiều...

Xuân Vũ

Tôi muốn nhiều...trong Cánh đồng truyền giáo
Muốn sẻ chia với bạn hữu xa gần
những người thân cùng xóm ngõ, cận lân
Cùng với tôi trên cánh đồng diệu vợi!

[về đầu trang]