Khiêm-Vy


Gia Đình Hy Vọng mừng Lễ Tạ Ơn tại Bakersfield 2014

Khiêm-Vy

Sau khi cơm no rươụ say với gia đình nhân ngày Lễ Tạ Ơn, vợ chồng chúng tôi vội vã khăn gói quả mướp mà trảy vội lên vùng thung lũng đồng khô cỏ cháy Bakersfield, vì nghe nói nơi này sẽ có một buỗi hội lớn vào ngày Black Friday. Vợ chồng chúng tôi cùng với sáu cháu nhỏ cố gắng  tới sớm một ngày để giữ chỗ tốt cho ngày trảy hội.

[về đầu trang]