Liêm Thanh


Buổi họp đầu tiên của Gia Đình Mân Côi 28 tháng 11 năm 2014

Liêm Thanh

Chúng em Gia Đình Mân Côi thật là vinh dự, vui mừng đón tiếp anh chị Gia Trưởng Mừng-Lan, anh chị Kỷ-Cậy, anh Duyệt, và anh Tiễn đã đến với chúng em trong buổi họp Gia Đình ngày 28 tháng 11 năm 2014.  Những tâm tình ưu ái, những lời khích lệ, nâng đỡ thật quả đúng như châm ngôn "Đông Hành với các Gia Đình" và BĐH Trung Ương cũng đang đồng hành với chúng em.
 

[về đầu trang]