Ngô Nhật Đăng


Phóng sự - Bài giảng và thánh lễ trước mộ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm ngày 01.11.2014

Ngô Nhật Đăng

VRNs (02.11.2014) - Sài Gòn - Có một nhà văn nói: “Nếu bạn yêu một Nhà nước, đó là bạn yêu một quyền lợi, nếu bạn yêu một Tổ Quốc tức là bạn yêu một số phận”.

Xét cho cùng lịch sử cũng là câu chuyện của số phận những cá nhân: “History”.Số phận của những lãnh tụ của nền Cộng hòa Đệ nhất muốn hay không cũng ảnh hưởng đến một quốc gia non trẻ từng được gọi là Việt Nam Cộng Hòa.

[về đầu trang]