Pm. Cao Huy Hoàng


Chuyện trái tim

Pm. Cao Huy Hoàng

Tháng 9 năm 2006, Út Hữu, 12 tuổi, mổ tim tại Viện Tim Việt Pháp. Thứ hai đầu tuần, điều dưỡng đẩy vào phòng mổ. Thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu, chẳng thấy đẩy ra.  Cả nhà tôi đâm lo. Bởi thông thường, thứ hai đẩy vào phòng mổ, thì thứ ba hoặc thứ tư là bệnh nhân được đẩy ra. Là người nhà của những bệnh nhân tim, ai cũng hồi hộp khi người thân mổ tim. Lỡ mà không đẩy ra của trước, lại đẩy ra cửa sau thì thật đáng buồn.

Chút tàn tro

Pm. Cao Huy Hoàng

"Nhưng ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van." (13)

Trở về với thân phận

Chút tàn tro rắc trên đầu người với lời nhắc nhớ: “Hãy nhớ mình là bụi tro, và sẽ trở về bụi tro” (Gen 3,10) là một nghi thức giúp con người trở về với cái ý thức bị lãng quên: con người, một tạo vật tuyệt vời của Thiên Chúa, nhưng cũng rất mong manh vì hệ lụy của tội nguyên tổ.

[về đầu trang]