Ả Siêu


Chiếc lá khô rơi

Ả Siêu

Người giáo dân ‘’tầm thường’’ ở đây ám chỉ là người giáo dân nghèo, và vì biết phận mình nghèo nên không dám cộng tác bất cứ sự gì trong giáo xứ. Hằng ngày họ chỉ đến nhà thờ dự Thánh Lễ, Rước Chúa vào lòng cho nghe ấm lòng, rồi họ cúi đầu lặng lẽ ra về. Hầu hết dáng họ đi lủi thủi như một bóng ma …

Chúng ta lại bàn về vấn đề Tân Phúc Âm Hóa

Ả Siêu

Trước hết, thử nhìn lại vấn đề Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình trong năm 2014 vừa qua. Nhìn chung Giáo hội có thành công, xét về mặt khởi xướng và tuyên truyền. Nhưng đến khi đem áp dụng vào thực tế, thì hỡi ơi .... Và, tại sao lại là thế nhỉ?? Câu trả lời phải thành thật là:

Một góc nhìn về vấn đề Tân Phúc Âm Hóa

Ả Siêu

1. Vài định nghĩa thông thường
-Tân: Là mới.
-Phúc: Phúc, hay “phước”, có nghĩa giống nhau. Phúc là những gì tốt lành may mắn, được Ông Trời ban cho, nhờ con người biết ăn ở hiền hòa, lòng dạ hiếu trung, một mực nhún nhường khiêm tốn, vì biết vạn vật vô thường, và một trăm năm đời người cũng giống như một cơn gió thoảng qua mà thôi.

-Âm: Là âm vang của tiếng phát ra.

Tính dục trong nền tảng Đức Tin Kiô Giáo

Ả Siêu

"Con người một cách nào đó không trọn vẹn, nên phải đi tìm kiếm nơi người khác phần nào đó cho sự toàn vẹn của mình, nghĩa là con người chỉ trong sự hiệp thông với phái tính khác mới có thể trở nên “trọn vẹn”, đó chính là điều tìm thấy trong Kinh Thánh.”
(Biển Đức XVI)

1. Giới thiệu sơ lược

[về đầu trang]