Kalynh Ngo/Người Việt - 27 June 2014


Wal-Mart mở chiến dịch dùng hàng ‘Made in America’

Kalynh Ngo/Người Việt - 27 June 2014

WESTMINSTER, Calif. (NV) - Sau hơn một thập kỷ áp dụng chiến lược cạnh tranh giá bằng cách sử dụng nguồn lực nhân sự từ các nước thứ ba, đầu năm nay, Walmart đang bắt đầu vận dụng kế hoạch “Made in America,” với cam kết đầu tư $250 tỷ cho các mặt hàng được sản xuất tại Mỹ.

và WALMART bây giờ

[về đầu trang]