Huy Trần


Phụ nữ dễ giận

Huy Trần

Tôi chỉ nói có một câu mà bị vợ giận, cấm vận cả tuần.
Vợ bảo tôi đi mua cái chiếu trúc. Tôi vào siêu thị, nhặt một cái đóng hộp vuông vức rồi ra tính tiền. Về nhà mở ra, có vài mẩu trúc bị gãy. Vợ làu bàu:

- Chán anh thật đấy, đi mua hàng chẳng chọn kỹ gì cả. Lần trước mua cái ấm điện, dùng một tháng cũng hỏng.

[về đầu trang]