Bernard Nguyên-Đăng


Những yếu tố thiết yếu trong việc chọn phối ngẫu (Crucial Ingredients of A Marirage)

Bernard Nguyên-Đăng

Trước khi nam nữ làm quen với nhau, có mấy người nghĩ về những yếu tố ắt có và đủ để chọn phối ngẫu. Có bao nhiêu người can đảm đem những vấn đề liên quan thiết yếu ra mổ xẻ, trao đổi, kế hoạch, trước khi thề nguyền xe duyên, thành vợ-nên chồng. Và có bao nhiêu người đã học các khoá về Hôn nhân và vai trò làm Cha/mẹ, trước ngày cưới.

[về đầu trang]